Sökområde Kiruna Norrbotten Sverige

Biträdande professor i Rymdtekniska system

Yrke
Professor
Publicerad
13 maj
Sista ansökningsdag
3 juni
Arbetsgivare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvillkor
Tillsvidare
Lön
Fast månads- vecko- eller timlön, Individuell lönesättning
Antal platser
1
Ort
Kiruna
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 600 anställda och 15 000 studenter. 

Forskningsgruppen inom Rymdtekniska system söker en biträdande professor att bidra till vår växande verksamhet. Gruppens uppdrag är att bedriva forskning och utbildning på system för observation, instrumentering, kommunikation och manipulation i den övre atmosfären, i rymden och på planetariska objekt. Av särskilt intresse är miniatyriserade, autonoma rymdfarkoster och manipulatorer och deras mekaniska och elektroniska moduler. Tillämpningar inkluderar, men är inte begränsade till, nanosatellitkonstruktion, (fritt) flygande robot manipulatorer, formationsflygning för satelliter och satellit/robot-team för omdirigering och exploatering av asteroider.

Gruppen har etablerat ett Nanosatellite Laboratory-NanoSat Lab med utrustning för tillverkning, integration, och miljötester och -simuleringar, samt en markstation för att spåra och styra miniatyrsatelliter. Laboratoriet används till hela cykeln av design och utveckling av cubesats. Ex. har en 2U cubesat levererats till det internationella projektet QB50.

Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa. 

Arbetsuppgifter 
Som biträdande professor kommer du att bli en nyckelresurs för gruppens utveckling. I arbetsuppgifterna för en biträdande professor ingår det att aktivt arbeta med externfinansiering av forskning. Tjänsten inkluderar undervisning och examination på alla tre nivåer, grund-, avancerad och forskarnivå samt handledning av doktorander och forskning. Då ämnet är av tvärvetenskaplig karaktär förväntas nära samverkan med andra forskargrupper inom och utanför avdelningen och förmågan att nyttja kunskap och expertis inom ett brett spektrum av tekniska discipliner. 

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen 
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande


• varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
• bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder 
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

• erfarenhet inom framdrivning av raketer och/eller satelliter,
• genomföra rymdrelaterade projekt,
• erfarenhet av utveckling av instrument och nyttolast,
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.


Information
För fullständig annons se www.ltu.se/lediga-jobb
För mer info, kontakta prefekt Jonas Ekman, jonas.ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 3 juni 2019

Referensnummer: LTU-1612-2019
Till ansökan
logotype

Luleå tekniska universitet

http://www.ltu.se

Postadress
Rymdcampus, E10
98128 Kiruna
Arbetsförmedlingen logo

Annonsen är hämtad från Arbetsförmedlingens platsbank.

Länk till platsannonsen hos Arbetsförmedlingen

Denna site använder cookies för att leverera en bättre användarupplevelse till Dig som besökare.
Genom att använda siten samtycker ni till användandet av dessa. Läs mer om hur vi skyddar Din integritet genom användandet av våra sidor. Jag förstår, stäng denna information